Lantbruksmässan

Nu är vi igång och planerar för Lantbruksmässan i Lidköping. Vi välkomnar alla inom branschen att ställa och marknadsföra era produkter och tjänster mot våra besökare under mässans två dagar i mars.

Vad är lantbruk?

Lantbruk eller Jordbruk är människans nyttjande av mark genom bearbetning av åkrar och betesmark i syfte att

producera livsmedel, djurfoder samt råvaror för energi- eller industriändamål. Ofta kombineras egentligt jordbruk, det vill säga växtodling och boskapsskötsel, med skogsbruk. Man brukar då tala om lantbruk. Sådd är en fas i odling då utsädet sätts i jorden.

Dess historia

Det är svårt att skilja på födoinsamling och jordbruk. De äldsta kvarlämningarna av förädlade grödor kommer från 9000-talet f.Kr. Vete, råg och flera andra viktiga grödor härstammar från Mellanöstern, och odlades i stor skala i Bördiga halvmånen och Nildalen.

Några viktiga framsteg i jordbrukets historia är plogen, växelbruket, traktorn och täckdiket.

Jordbruket tog en viktig vändpunkt när boskapsdjur började användas i arbetet. Före detta hade människorna endast brukat jorden med hjälp av handkraft.

Lantbrukslänkar