Lantbruksmässan

Nu är vi igång och planerar för Lantbruksmässan i Lidköping. Vi välkomnar alla inom branschen att ställa och marknadsföra era produkter och tjänster mot våra besökare under mässans två dagar i mars.

Vad är lantbruk?

Lantbruk eller Jordbruk är människans nyttjande av mark genom bearbetning av åkrar och betesmark i syfte att

producera livsmedel, djurfoder samt råvaror för energi- eller industriändamål. Ofta kombineras egentligt jordbruk, det vill säga växtodling och boskapsskötsel, med skogsbruk. Man brukar då tala om lantbruk. Sådd är en fas i odling då utsädet sätts i jorden. Stolt samarbetspartner genom åren som bidragit till att mässan fortfarande hålls vid liv är Svenskablombud.se som hjälper privatpersoner och företag på ett smidigt beställa blommor online.

Dess historia

Det är svårt att skilja på födoinsamling och jordbruk. De äldsta kvarlämningarna av förädlade grödor kommer från 9000-talet f.Kr. Vete, råg och flera andra viktiga grödor härstammar från Mellanöstern, och odlades i stor skala i Bördiga halvmånen och Nildalen.

Några viktiga framsteg i jordbrukets historia är plogen, växelbruket, växtväggen, traktor och täckdiket.

Jordbruket tog en viktig vändpunkt när boskapsdjur började användas i arbetet. Före detta hade människorna endast brukat jorden med hjälp av handkraft.

Lantbrukslänkar