För utställare

Lantbruksmässan i Lidköping ger möjligheter till spännande möten och affärer. Vi välkomnar er återigen att ställa ut och marknadsföra era produkter och tjänster mot våra besökare under mässans två dagar.

Vår Ide

Med Lantbruksmässan 2013 skapade vi en lokal mötesplats, Skaraborgs egna lant och skogsbruksmässa. Vi vill fortsätta att visa den breda verksamheten som finns inom bl.a entreprenad, energi, jord och skogsbruk, trädgård och miljö. Allt samlat på ett och samma ställe – Sparbanken Lidköping Arena.

Våra utställare

Vi satsar på en bred mix av utställare där besökaren upplever variation och kvalitet. Med andra ord kommer vi att få träffa allt från leverantörer inom maskiner, fordon, tillbehör, entreprenad, ladugårdsinredning, energi, miljöhantering, arbetskläder, grönyteskötsel mfl.  Allt som hör till branschen till är välkommet.

Våra besökare

Vi riktar oss primärt mot lantbrukaren, entreprenören och skogsbrukaren med familjer samt anställda. Den sekundära målgruppen är allmänheten med ett intresse för de olika branscherna.  Fri entré gäller för båda dagarna.