Program

Fredag 20 Mars

 • 09.00 – Mässans dörrar öppnar
 • 11.00 – Officiell invigning
 • 11.30 – Positiva tongångar inom farmarernergi
 • 12.00 – Skaraborgs starkaste dräng?
 • 12.30 – Tredubbla växtnäringsvärdet från stallgödsel
 • 13.30 – Småskalig biogasproduktion från lantbrukets och livsmedelsindustrins biprodukter
 • 14.30 – Agroväst löser lantbrukets problem
 • 15.00 – Trädskulptören Jarmo intervjuas
 • 15.00 – Skaraborgs starkaste dräng?
 • 15.30 – Ta chansen att jobba med en utmaning med full betalning
 • 16.30 – Gödsla grödan till årets skördepotential genom satellitbilder
 • 18.00 – Tack för idag
 • 18.30 – After work & PUB kväll – Öppet för alla

Lördag 21 Mars

 • 11.00 – Småskalig biogasproduktion från lantbrukets och livsmedelsindustrins biprodukter
 • 11.30 – Succégänget från Grästorpsrevyn ”Secka röra”
 • 12.00 – Skaraborgs starkaste dräng?
 • 13.00 – Gödsla grödan med hänsyn till årets skördepotential genom satellitbilder
 • 13.20 – Trädskulptören Jarmo intervjuas
 • 13.30 – Folkkär komiker underhåller
 • 14.00 – Ta chansen att jobba med en utmaning med full betalning!
 • 14.00 – Skaraborgs starkaste dräng?
 • 15.00 – Argoväst löser lantbrukets problem
 • 15.30 – Utnämning till bästa monter
 • 16.00 – Tack för i år!